Cases

Hof ter Waarbeek, Asse

Healthcare & government
Communicatie
Mood lighting
Surface mounted
Hof ter Waarbeek

WZC Hof ter Waarbeek is gelegen in de groene gordel rond Asse. Ze staan garant voor het bieden van comfortabele huisvesting en persoonlijke verzorging aan zorgbehoevende ouderen. Daarvoor beschikken wij over een erkende capaciteit van 92 woongelegenheden.

Naast de dagelijkse verzorging en de huisvesting op zich, staan wij ook in voor het individueel welzijn van de bewoners, waarbij onze professioneel geschoolde medewerkers ook rekening houden met de geestelijke en de sociale noden van de bewoners.

Dirk De Byser, Algemeen directeur

Opmerkelijk aan dit woonzorgcentrum is dat één van de drie afdeling volledig wordt toegewijd aan de zorg voor ouderen met dementie. Alle afdelingen zijn ruim bestafd met professionele opgeleide medewerkers in diverse disciplines, en ook 's nachts is er verpleegkundige en zorgkundige permanentie.

Om de veiligheid van bewoners te verzekeren en de druk op het zorgpersoneel te doen dalen, werd gekozen voor de geavanceerde lichttechnologie van LynX® lifeline. Binnen deze oplossing krijgen bewoners met dwaalgedrag een polsbandje dat het zorgpersoneel alarmeert en de exacte locatie van de bewoner kan detecteren. Bovendien zorgt de geavanceerde lokalisatietechniek van LynX® lifeline ervoor dat deuren sluiten bij het verlaten van de veilige zone. Dit maakt de omgeving voor bewoners veiliger en vereenvoudigt de dagdagelijkse taken van het zorgpersoneel.

Tot slot wordt de verlichting ingezet als deurbode, noodverlichting en als manier om tijdens evacuatie of alarmering de weg naar de nooduitgang of de betrokken patiënt wijzen.

Written by Francis Meulemeester